Kultuurikiht

Hea tunnusraafika viitab objekti, olendi, protsessi või ürituse sügavaima olemuse tabamisele.